Jak przedłużyć licencję trenerską? Daty, koszty i formalności

Końcówka roku kalendarzowego to czas w życiu każdego trenera, w którym trzeba zacząć myśleć o przedłużeniu licencji trenerskiej. Jakie dokumenty są do tego potrzebne? O czym należy pamiętać? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na te i inne pytania, poznacie w naszym poradniku.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o przedłużenie licencji trenerskiej?

Terminy są zależne od daty wygaśnięcia licencji, więc w przeszłości opcje były dwie – deadline był do 30 czerwca lub do 31 grudnia danego roku. Od 1 stycznia bieżącego roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jednak tylko jeden raz w roku, a mianowicie do 31 grudnia danego roku.

Kto decyduje o przedłużeniu licencji?

Wszystko zależy od tego, jaką licencję posiadasz. W przypadku licencji UEFA Pro, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A i UEFA Futsal B decyzja jest podejmowana przez działający w Komisji Technicznej Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. Decyzje odnośnie pozostałych licencji podejmuje z kolei Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (a konkretnie jego organ ds. licencjonowania trenerów), do którego jesteś przypisany.

Ile to kosztuje?

To podstawowe i często powtarzające się pytanie wśród wielu początkujących szkoleniowców. Po wprowadzeniu nowej uchwały, nie ma już konieczności cyklicznej opłaty za przedłużanie licencji przez trenerów posiadających licencję UEFA Pro, UEFA A, UEFA Elite Youth, UEFA Goalkeeper A oraz Uefa Futsal B. Jeśli chodzi o pozostałe licencje, które wydawane są przez poszczególne WZPN to koszty wyglądają następująco:

– UEFA B, Uefa Futsal B i PZPN A – 300zł;

– Futsal C, UEFA C/Grassroots C i PZPN B – 150zł;

– Grassroots D – 75zł

Gdzie “złapać” niezbędne godziny do przedłużenia licencji trenera?

W całym roku kalendarzowym szkoleniowiec każdego poziomu rozgrywkowego, musi odbyć minimum pięć godzin szkoleń trenerskich. Podczas trzyletniego cyklu łącznie trzeba zebrać piętnaście takich godzin, które można uzbierać na konferencjach trenerskich organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Każda organizowana przez te organy konferencja, ma przypisaną odpowiednią liczbę godzin, która zazwyczaj odpowiada długości trwania danego szkolenia.

Najwięcej konferencji odbywa się pod koniec roku, kiedy to w każdym województwie organizowane są Akademie Grassroots, gdzie każdy szkoleniowiec może zdobyć pięć niezbędnych godzin do przedłużenia swojej licencji. Konferencje organizowane są jednak kilka razy w każdym miesiącu, więc z pewnością każdy zainteresowany trener, bez problemu spełni wymagane od niego minimum godzinowe.

EmSport Conference już we wrześniu III Konferencja metodyczna dla trenerów pod patronatem Pomorski Związek Piłki…

Opublikowany przez EmSport Niedziela, 30 sierpnia 2020

Jakie dokumenty są potrzebne do przedłużenia licencji trenerskiej?

Aby przedłużyć swoją licencję trenerską, będziesz potrzebował kilku dokumentów, które musisz umieścić na swoim koncie na platformie PZPN24:

  • wniosek o przedłużenie licencji;
  • skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej;
  • skany certyfikatów, które potwierdzą Twój udział w konferencjach zaaprobowanych przez PZPN (minimum 15 godzin w ostatnich trzech latach);
  • skan zaświadczenia o niekaralności;
  • skan oświadczenia antykorupcyjnego;
  • potwierdzenie wykonania przelewu za wydanie licencji trenerskiej.

Jeśli Twoje dokumenty będą czytelne i kompletne, do połowy stycznia Twoja licencja zostanie przedłużona.

Zobacz również: 10 inspirujących cytatów Pepa Guardioli

Co w przypadku spóźnienia lub braku złożenia wymaganych dokumentów?

W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, konsekwencje są dosyć poważne, zwłaszcza pod względem finansowym. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są bowiem w trybie nadzwyczajnym, co niestety sporo kosztuje. Wnioski o przedłużenie licencji, które zostaną złożone w trybie nadzwyczajnym są rozpatrywane przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub właściwy dla danego szkoleniowca Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *