Metody nauczania w piłce nożnej

Forma zabawowa: Forma ta ma na celu oswojenie zawodników z przedmiotem ćwiczenia, naukę poszczególnych elementów ruchu w bardziej naturalnych warunkach, oswojenie z przeciwnikiem oraz urozmaicenie treningu. Podczas zajęć z formą zabawową zawodnicy rywalizują między sobą, a ćwiczenia są prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych. Forma ta jest szczególnie przydatna na początkowych etapach szkolenia, kiedy zawodnicy są jeszcze raczej początkujący i potrzebują odpowiedniego oswojenia z przedmiotem ćwiczenia.

Forma ścisła: To forma treningu, podczas której zawodnicy ćwiczą bez udziału przeciwnika. Skupienie zawodników podczas zajęć z formą ścisłą jest skupione na istocie danego ćwiczenia, dzięki czemu zawodnicy mają czas na analizowanie i poprawianie własnych błędów. Forma ta ma zastosowanie przy nauczaniu techniki oraz taktyki gry.

Fragmenty gry: Forma fragmentów gry to przygotowawcze ćwiczenia z udziałem przeciwnika, odbywające się w warunkach zbliżonych do gry. Celem takiego treningu jest nauka użytecznej techniki i taktyki. Forma ta pozwala zawodnikom na przygotowanie się do gry i lepsze zrozumienie założeń taktycznych.

Gra uproszczona: Gra uproszczona jest przeznaczona dla początkujących zawodników i polega na uproszczeniu przepisów gry. Celem takiej gry jest doskonalenie techniki w warunkach walki sportowej, przy jednoczesnym uproszczeniu przepisów (np. brak spalonego). Gra uproszczona ma na celu oswojenie zawodników z warunkami gry oraz zmniejszenie presji i stresu związanego z odgrywaniem roli zawodnika.

Gra szkolna: Podczas gry szkolnej trener ma możliwość ingerencji w postępowanie zawodników i może przerwać grę w celu zwrócenia uwagi na odpowiednie jej elementy lub skorygowania sposobu prowadzenia danej akcji taktycznej lub zwrócenia uwagi na błędy techniczne.

Gra właściwa: Gra właściwa jest sprawdzianem efektów pracy zawodników i zespołu. Podczas takiej gry zawodnicy pokazują, na jakim poziomie opanowali elementy techniczne i taktyczne oraz jak potrafią realizować założenia taktyczne. Gra właściwa odpowiada wszystkim wymogom, jakie stawia się drużynie w oficjalnych zawodach.