Komunikacja z zawodnikami podczas treningu. 4 porady

Podstawowym elementem dobrego treningu nie są środki treningowe. Jest nim komunikacj. W tym przypadku, kto dużo mówi, ten niewiele uczy. Jak więc komunikować się z zawodnikami, aby dotarł do nich przekaz? Oto najważniejsze fazy.

  1. Wskazówki: krótkie i zwięzłe. Za dużo słów, za dużo zdań, ciągłe poprawianie i powtarzanie – to negatywnie wpływa na zawodników. Zamiast tego, udzielając wskazówek graczom skup się jednym aspekcie. Dodatkowo mów tylko wtedy, gdy cała grupa słucha, przechodząc od ogółu do szczegółu. 
  2. Feedback: pomoc w znalezieniu rozwiązania zamiast krytyki. W przypadku informacji zwrotnej istotne jest pozytywne podejście. Pamiętaj również, aby nie poprawiać zawodnika zbyt wcześniej – na przykład w drugim, czy trzecim podejście do zadania. Daj mu czas na popełnienie błędów, a dopiero później spróbuj go skierować na odpowiednie tory.  Ważna wskazówka: zatrzymanie całej gry, aby udzielić informacji zwrotnej ma sens tylko wtedy, gdy większa grupa graczy popełnia ten sam błąd. W innym przypadku lepiej jest skupić się na indywidualnościach.
  3. Wizualizacja i rozwiązanie. To faza, w której trener wraz z zawodnikami opracowuje i natychmiast wdraża treści, nad którymi pracuje. Mogą to być na przykład zasady gry w ofensywie. Najpierw są one wizualizowane na tablicy taktycznej, a następnie wdrażane w grze. Bardzo ważne, aby w tej fazie dominowała dyskusja, a nie monolog trenera.
  4. Indywidualizacja komunikacji. Każdy gracz na treningu jest ważny. Każdy też jest inny. Niezbędne jest więc, aby trener dobrze poznał swoich zawodników – tak, aby mógł łatwo dopasować swoją komunikację (styl mówienia, głośność) do charakteru gracza.

Na koniec. Na każdym z tych etapów, komunikacja będzie skuteczniejsza, jeśli trener zaufa swoim zawodnikom i pozwoli im samodzielnie rozwiązywać boiskowe problemy.