Jak angielscy trenerzy rozwijają kompetencje psychologiczne zawodników?

Angielski model szkolenia piłkarzy oparty jest o model czterech rogów. Sugeruje on, że na rozwój zawodnika należy spojrzeć z technicznego, fizycznego, psychologicznego i społecznego punktu widzenia – na żaden z tych punktów nie można spojrzeć w oderwaniu od innych.

Oznacza to, że trenerzy pracujący w tym modelu poświęcają aż 50 proc. swojego zaangażowania na rozwój umiejętności psychologiczno-społecznych. Jak to robią? Opowiada o tym Wojciech Falenta.

Wojciech Falenta przygotował dla nas również szkolenie o budowaniu zaangażowania u zawodników. Masa teorii i praktycznych przykładów.

budowanie zaangażowania piłkarzy